BSS Пловдив - Училище
BSS Пловдив - Училище Акценти

Учебна програма

Британска International
Cambridge Primary IPC

Език на преподаване

Английски

Майчини езици

Английски Български 

Чужди езици

Английски Български Испански

Националности

11

Среден брой ученици в клас

10 / макс. 20

Съотношение ученици – учители

5:1

Възрастов диапазон

6 - 10

Максимален брой ученици / Брой ученици

80

Съотношение местни/международни ученици

25% местни / 75% международни