BSS Пловдив - Детска градина
BSS Пловдив - Детска градина Акценти

Учебна програма

Британска Международна IEYC

Език на преподаване

Английски

Майчини езици

Английски Български

Чужди езици

Английски Български Испански Френски Немски

Националности

13

Average Class Size

15 / max. 20

Съотношение ученици – учители

5:1

Възрастов диапазон

2 - 5

Максимален брой ученици/Брой ученици

60

Съотношение местни/международни ученици

50% местни / 50% международни