Изисквания за прием

Изисквания за прием

Училище:

  1. Попълнен формуляр за кандидатстване онлайн
  2. Копие от акт за раждане и паспорт на детето
  3. Копиe от личнa картa на родител
  4. Академичен репорт, сертификати, оценки, за последните 2 учебни години. (където е приложимо)
  5. Успешно издържан изпит по английски език (4 - 6 клас)
  6. Успешно издържани изпити поанглийски език (тест и есе) и математика (7 – 9 клас) и интервю и директора по учебната дейност.

* Изпити могат да се организират и индивидуално с предварително уговорени дата и час.

Необходими медицински документи за постъпване в училище към Британско училище в София (6 – 18 год.)

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
  2. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
  3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни
  4. Данни за личния лекар.

За допълнителна информация, моля, свържете се с Приемния отдел на тел. 0889 910 910 или на имейл: office@bsplovdiv.bg

Show menu