Акценти

Учебна програма

Британска Международна
Cambridge Primary
IEYC IPC

Език на преподаване

Английски

Майчини езици

Английски Български

Чужди езици

Английски Български Испански Немски

Националности

40

Среден брой ученици в клас

15 / макс. 20

Съотношение ученици – учители

5:1

Възрастов диапазон

2 - 10

Максимален брой ученици

140

Съотношение местни/международни ученици

40% местни / 60% международни