Акценти

Учебна програма

Британска Международна
Cambridge Primary
IEYC IPC

Език на преподаване

Английски

Майчини езици

Английски Български

Чужди езици

Английски Български Испански

Националности

11

Среден брой ученици в клас

10 / макс. 20

Съотношение ученици – учители

4:1

Възрастов диапазон

2 - 12

Максимален брой ученици

140

Съотношение местни/международни ученици

60% местни / 40% международни