Финансови условия 2021 - 2022

BSS Детска градина

Вид плащане Такса записване Една вноска Две вноски Три вноски
Срокове за плащане 15.06.2021 15.06.2021
31.01.2022
15.06.2021
31.11.2021
28.02.2022
Pre-Nursery,
Nursery 1,
Nursery 2
€ 600 € 6 400 2 x € 3 390 3 x € 2 380
Reception € 600 € 6 900 2 x € 3 600 3 x € 2 560

BSS училище

Вид плащане Такса записване Една вноска Две вноски Три вноски
Срокове за плащане 15.06.2021 15.06.2021
31.01.2022
15.06.2021
31.11.2021
28.02.2022
Grade 1 & 2 € 1 000 € 8 300 2 x € 4 390 3 x € 3 080
Grade 3 - 6 € 1 000 € 9 000 2 x € 4 800 3 x € 3 300
Grade 7 & 8 € 1 000 € 10 300 2 x € 5 590 3 x € 3 900

Храна

Вид плащане Една вноска Две вноски Три вноски
Срокове за плащане 15.06.2021 15.06.2021
31.01.2022
15.06.2021
31.11.2021
28.02.2022
Kindergarten 1760 BGN ~ 900 EUR 940 BGN ~ 480 EUR 650 BGN ~ 330 EUR
School & College 1960 BGN ~ 1000 EUR 1040 BGN ~ 530 EUR 725 BGN ~ 370 EUR

Училищната храна се заплаща на една, две или три вноски (не е предвидено плащане на дневна база) в същите срокове, както се заплащат училищните такси.

Заплатена такса за вече заявена и платена храна не се възстановява.

В детската градина има 3 хранения на ден. В училището са предвидени 2 хранения дневно.

Транспорт

Вид плащане Една вноска Две вноски Три вноски
Срокове за плащане 15.06.2021 15.06.2021
31.01.2022
15.06.2021
31.11.2021
28.02.2022
Зона 1
Двупосочен 3140 BGN ~ 1600 EUR 1650 BGN ~ 840 EUR 1160 BGN ~ 590 EUR
Еднопосочен 1880 BGN ~ 960 EUR 1000 BGN ~ 510 EUR 690 BGN ~ 350 EUR

Британско училище в София - клон Пловдив предлага транспортна услуга от дома до училището и обратно. Услугата покрива района на гр. Пловдив, с. Марково и околните населени места. Не се предлагат остъпки в цената. Може да се запознаете с цените на транспортните услуги от таблицата по-горе. 

Учебни такси

Учебните такси са обявени в eвро. Отнасят се за учебна година, която включва 10 месеца.

Таксите за всяка следваща учебна година се публикуват през м. февруари на настоящата такава.

Входяща такса

Входящата такса се заплаща само от новопостъпващи ученици. Това е еднократно плащане, при първоначално записване на детето! Не се възстановява! Смисълът ѝ е запазване на място в училището.

Записване за учебна година

Записването на ученик е за една учебна година. Учебните такси се заплащат на една годишна, две срочни или три тримесечни вноски според таблицата по-горе.

Крайните срокове за заплащане на таксите според избраната опция са както следва:

 • Годишна такса – 15 юни 2021;
 • Срочна такса – 15 юни 2021 и 31 януари 2022;
 • Тримесечна такса – 15 юни 2021, 31 ноември 2021 и 28 февруари 2022;

Възстановяване на училищни такси

Училищни такси не се възстановяват в следните случаи:

 • При получаване на известие за отписване на ученик седем (7) или по-малко дни, считано от датата на започване на учебната година / семестър.
 • При получаване на известие за отписване на ученик по всяко време след започване на учебната година / семестър.
 • При нарушаване на условията за записване на ученик, включително училищните правила и политики.
 • Ученика е отстранен от училище по решение на ръководството както и при неспазване на дисциплината и / или незадоволителни академични резултати.
 • Възстановяване на училищни такси може да има само в случай, че ръководството на училището реши;

Постъпване по време на учебната година

При постъпване по време на учебната година, училищните такси се изчисляват „про рата“, т.е. от дата на започване на ученика.

Неплащане на училищни такси

 • Неплащането на учебните такси в установените срокове ще доведе до отстраняване на ученика от учебни занимания;
 • В случай на забавено плащане за повече от 1 седмица, училището ще откаже място за ученика;
 • Документи за напускане, сертификати или репорти не се издават, ако има неплатени суми;
 • Учениците могат да се включат в учебните занятия при завършена административна процедура по записване и платени учебни такси;

Отстъпки върху учебни такси

Отстъпки се предлагат на семейства с повече от едно дете в училището.

Предлага се отстъпка от 5% за второ дете и отстъпка от 10% за трето и всяко следващо при повече от три деца в училището.

Такса учебни ресурси

Таксата за учебни ресурси е включена в учебната такса и включва електронни и други материали свързани със задължителната учебна подготовка.

Такси външни изпити

Външните изпити упоменати по-долу :

 • Cambridge Primary Checkpoint (6 клас);
 • Cambridge Lower Secondary Checkpoint (8 клас);
 • IGCSE (10 клас);
 • IB Diploma Programme (12 клас);

се таксуват допълнително според таксите на съответния изпитен борд.

Show menu