Международно признание
Департамент за образование

Британско училище в София е единственото училище в България акредитирано от Департамент за Образование в Обединеното Кралство с Уникален Регистрационен Номер 142484 като "Британско училище извън Обединеното Кралство"

Акредитационно писмо

Акредитация "Британско училище извън Обединеното Кралство"

Британско училище в София е единственото училище в България инспектирано от PENTA, акредитирани да инспектират британски училища извън Обединеното Кралство. Докладът от инспекцията се предоставя на британския Департамент за образование.

Доклад от инспекция

Министерство на образованието и науката

Дипломата, издадена от Британско училище в София във всеки един етап, е призната от българнското Министерство на образованието и науката.

Международно Кеймбридж училище

Британско училище в София е акредитирано международно Кеймбридж училище, което предлага три образователни степени: начална - Cambridge Primary, гимназиална - Cambridge Lower Secondary и Cambridge Upper-Secondary. Нашите ученици получават диплома издадена от Кеймбридж за завършена гимназия.

Сертификат Международно Кейбридж училище

Международен бакалауреат

От 2016 година Британско училище в София е акредитирано IB Diploma International School или Международен бакалауреат - Дипломна програма. IB Diploma programme е една от най-престижните и признати програми в света.

IB DP Сертификат

IB DP Доклад за акредитация

Програма за кариерно развитие

Британско училище в София е училище, кандидат за IB Career-related Programme. Това е най-добрата професионална програма, която учениците могат да изберат.

Съвет на британските международни училища

Британско училище в София е акредитирано от COBIS (Съвет на британските международни училища). Организацията е оторизирана от Департамента за Образование да надзирава работата на британските училища в чужбина.

Сертификат

Съвет на европейските международни училища

Британско училище в София е член на ECIS (Съвет на европейските международни училища). ECIS е водеща глобална мрежа за подпомагане и насърчаване на добри практики в международното образование.

Сертификат

Show menu