Едно училище, три кампуса

BSS Campus Plovdiv
Британска детска градина и Британско начално училище

Пловдив, Марково
ул. "Цар Иван Асен II" №45
GSM: +359 889 910 910;
GSM: +359 886 510 510;

вижте картата

BSS School & College
Британско училище и колеж

Нова сграда от м. септември, 2019

София, кв. Витоша
ул. "Георги Райчев" №20
02/ 979 19 49; 978 64 55
GSM: +359 886 510 510

вижте на картата

BSS Kindergarten
Британска детска градина

София, кв. Лозенец
ул. "Ради Радев" №18
GSM: (+359) 886 510 510
GSM: (+359) 886 318 030

вижте картата

BSS Infant School
1-ви, 2-ри и 3-ти клас на Британско училище

София, кв. Лозенец
ул. "Екатерина Ненчева" 1
GSM: (+359) 886 510 510
GSM: (+359) 886 318 030

вижте картата

Show menu