Духовна грижа

Ние насърчаваме всеки ученик да постигне мечтите си

В основата на цялостната ни дейност е грижата за  безопасността и успеха на всеки един ученик. Ние се стремим да създадем  най-безопасната среда за развитието на пълния потенциал на всеки един ученик.

Защо това е толкова важно в едно училище?

Духовната грижа, която училището предоставя, означава осигуряване на емоционалното и физическо здраве на ученика. Духовната грижа не е просто допълваща практика; тя се фокусира върху цялостната личност на ученика и учителя, за да може той/тя да успее ефективно да се справи с личните, обществените и академичните си нужди.

Духовната грижа може да подкрепи учениците в изграждането на  положителна себеоценка,  разумното поемане на риск, самостоятелния избор на цели и умения за водене на преговори.

Как се постига това?

Това става възможно чрез качествено обучение и учене; чрез характера на взаимоотношенията между учениците, учителите и възрастните извън учебната среда; чрез организиране на мониторинг на цялостния прогрес на учениците (академичен, личен и обществен); чрез подкрепящи дейности, чрез извънкласни занимания и училищната етика (Her Majesty’s Inspectors of Schools).

Как се постига това в Британско училище в София?

В Британско училище в София духовната грижа е един от многото отлични елементи, които инспекторите от Penta са извели в своя доклад: „Духовните, обществените и културни ценности, изградени у учениците, са доста по-високи от стандартните, необходими за акредитация, и са съществено, ключово  предимство за училището“.

Социалните, моралните и културните ценности са съществено изискване за всяко едно британско училище. Това не се  постига със задължителното преподаване на такъв учебен предмет, а със създаването на цялостна атмосфера на етичност на всички нива в училището. За учениците в Британско училище в София е изградена цяла мрежа за подкрепа – чрез учителите, лидерите на съответните нива и психолога.

Лесно се разбира дали програмата работи. Една успешна програма за духовна грижа означава, че вашето дете е щастливо и е в безопасност, заинтригувано е от урока и успява да се справя със задачите според потенциала си. Учениците се интегрират лесно с останалите и всеки забелязан проблем се решава незабавно. Ние обобщаваме тази атмосфера с три думи: щастие, безопасност и учене.

Show menu