Визия, мисия и ценности

ВДЪХНОВЯВАМЕ УЧЕНИЦИТЕ ДА СЪЗДАВАТ И ФОРМИРАТ УТРЕШНИЯ СВЯТ!

Визия

Ние вярваме, че всяко дете носи достатъчен потенциал в себе си, за да стане успешен и чувствителен към проблемите на глобалния свят гражданин и да направи своя положителен принос за развитието на съвременното общество.

Мисия

Ние вярваме, че чрез нашата навременна подкрепа и подходяща мотивация и вдъхновяване, всяко едно дете ще успее да отключи и разгърне своите таланти и да стане един от знаещите, независими, инициативни и гъвкави умове на бъдещето.

Философия

Нашата философия е, че осигуряването на високоефективна образователна среда води до постигането на високи академични резултати. Ние трябва да сме убедени, че на нашите ученици е предоставено всичко необходимо за правилното развитие на техните социални и лични умения, така че те да са готови да заемат своето място в обществото като образовани, трезвомислещи и отговорни граждани. 

Нашите цели са:

 • да дадем на нашите ученици необходимите знания, умения и ценностна система, за да могат да мислят, учат, да обсъждат и разрешават възникналите проблеми.
 • да разработим учебен план основан на най-добрите практики на британските училища;
 • да отговорим на изискванията на нашите акредитиращи агенции, които  държат на развиването на любов към ученето;
 • да развием разбиране за и критично оценяване на традиционно уважаваните от обществото ценности - морални, духовни, религиозни, социални и културни;
 • да  спомогнем за съхраняване на чувството за национална идентичност, себеуважение, осъзнаване на специфичните индивидуални способности, склонности, ограничения, като същевременно запазим уважението към правата и вярванията на другите;
 • да работим за отлични постижения на индивидуалния потенциал на всеки един ученик, като му гарантираме еднакъв старт и равностойно участие в академичния процес;
 • да развием познавателните способности и умения, да провокираме любознателност;
 • да работим върху способността на учениците да анализират критично и конструктивно всички възникнали проблеми;
 • да развием у ученика умение за себеизразяване чрез разработване на пълния му потенциал от креативност и артистичност;
 • да развием у ученика самостоятелност, способност за иновативно мислене, инициативност и въображение;
 • да работим за опазване на физическото и емоционално здраве;
 • да развием чувство за значимост и себеуважение, за лична отговорност и самодисциплина и като разбиране, и като поведение;
 • да отгледаме толерантни, ангажирани и политически зрели членове на обществото;
 • да способстваме за изграждането на глобална осъзнатост и чувство за отговорност у учениците за устойчиво опазване на околната среда.

Убеждения на BSS:

 1. Ние вярваме, че всяко дете е уникално и важно!

 2. Вярваме, че всеки ученик трябва да постигне своя ПЪЛЕН ПОТЕНЦИАЛ!

 3. Смятаме, че хората притежават необходимите СПОСОБНОСТИ, за да УСПЕЯТ!

 4. Ние вярваме, че не съществуват грешки – само обратна връзка!

 5. Вярваме, че хората не са празен съд, те имат мозък, който може да учи, и ресурси, с които да променят наличния потенциал!

 6. Ние осъзнаваме, че хората, които влизат през нашата врата днес, са различни от тези, които са влезли тук  вчера. Ученето води до ПРОМЯНА!

 7. Ние вярваме, че всяка една личност има талант и ние трябва само да го открием. Ние ще спомогнем за откриването на тази негова/нейна дарба!

 8. Смятаме, че обучението през 21-ви век е процес на развиване на умения. Именно по време на този процес се изграждат успяващите личности!

 9. Ние изграждаме личности-изследователи, които умеят да се адаптират лесно към непрекъснато променящия се свят, за да успяват в живота!

 10. Съгласни сме, че BSS, съвместно със семейството на ученика, ще работи за постигането на неговия/нейния бъдещ успех! 

 11. Ние вярваме, че различното мислене ще успее да промени света!

Show menu