Дейности

Лятното училище на Британско училище в София - фиилиал Пловдив предлага чудесни възможности за спорт на своите ученици - както такива, с които са се запознали до момента, така и нови, които ще им разкрият още неподозирани възможности. В програмата на лятното училище са предвидени занимания по плуване и други спортове.

Със спортната програма се опитваме не само да предложим на децата физическа активност и да подобрим тяхното здраве, но и да ги научим какво е работа в екип и да подобрим уменията им да общуват.

Живеем в 21-ви век, ерата на бурното развитие на технологиите и затова е много важно да покажем на децата как да използват технологиите правилно, като ги предпазим от прекомерно и неправомерно използване. Затова в програмата са заложени часове по информационни технологии. Ще се фокусираме върху това колко е важно да използваме технологиите правилно и по подходящ начин.

Програмата съдържа и часове по дизайн и технологии – часовете по LEGO ще помогнат на децата да развият своя талант и интереси в области като компютърно програмиране, дизайн и инженерство. 

Програмата по изкуство цели да открие талантите на всяко дете в приложните изкуства. Всички деца ще имат възможност да рисуват и да творят. С необходимите насоки и напътствия от нашите учители, те ще развият своя талант и ще дадат воля на въображението си.