Календар

Отчети за втория учебен срок

09 Апр 2020

На 9 април 2020 г. ще бъдат публикувани отчетите за академичните резултати от втория учебен срок.

Отчетите включват детайлна информация както за индивидуалния напредък на всеки ученик по основните предмети, така и за изучавания материал.

Show menu