Календар

Отчет за първия учебен срок

21 Дек 2021

На 21-ви декември 2021 г. ще бъдат предоставени отчетите за постиженията на учениците през първия срок.

Отчетите включват детайлна информация за изучавания материал на всеки клас по време на първия срок, както и информация за индивидуалния напредък на всеки ученик по основните предмети.

Show menu