Блог

Четирите стълба на духовната грижа в BSS и защо са важни

30 Юли 2020

Те са Душевният, Социалният, Моралният и Културен компас, който оформя мирогледа на всеки. Като част от британската учебна програма, която използваме в BSS Пловдив, тези четири аспекта на образованието са заложени в ежедневието на на нашите ученици. И, да, те са част от учебния процес. Понякога, са част от други образователни теми. Понякога, са фокуса на деня. Но винаги са основна част от програмата, която дипринася за качеството на престижното британско образование по света.

Духовната грижа в BSS Пловдив не е просто приятелски учители и атмосфера, напомняща тази у дома. Тя се простира много по-далече и е плод на години опит и стриктна методология. Душевните, социалните, моралните и културните ценности у учениците ни не просто ги развиват холистично: те развиват душата на всеки един от тях. Освен това, духовната грижа в училище се фокусира и върху благосъстоянието, сигурността, доброто поведение. Всичко това са крайъгълните камъни, дипринасящи за развитието на т.нар. меки умения при учениците и изграждащи техните утрешни умения за успех.

Всичко това не просто се случва от самосебе си. Всички учители в Британското училище в София – кампус Пловдив постоянно повишават квалификацията си с множество обучения. А кой каза, че учителите трябва само да преподават? Те също трябва да учат, точно като възпитаниците си. Това е един от важните аспекти, които Британското министерство на образованието изисква от BSS Пловдив. Представители на британските власти на всеки няколко години инспектират Британските училище извън Обединеното Кралство, за да се уверт, че въпросните високи стандарти на обучение се спазват, включително и духовната грижа за учениците.

В случай, че имате допълнителни въпроси по темата, не се колебайте да се свържете с нас и да питате: ние сме насреща. Или запазете час за посещение, разгледайте базата ни и изпитайте британския модел на образование, който вече е достъпен и в Пловдив.

Show menu