Блог

3 "меки умения" за деца и как да ги развием у дома

16 Юни 2020

Ние вярваме, че всяко дете има в себе си потенциала да стане успешен и емпатичен гражданин на света, който има позитивно влияние върху общността. В BSS правим това с помощтта на Холистичното образование. Въпреки това, настоящият материал се отнася до теб - да видиш как и върху какво се фокусираме ние, за да можеш да изполваш нашите практики у дома с твоето дете. 

Едно "твърдо умение", като например да можеш да програмираш от най ранна детска възраст е от голяма важност в 21-ви век. Само че разбирателството, емпатията приятелското отношение, както и останалите: моралност, духовност, социализация и цултурни ценности са изключително ценни. Защото бъдещето не изисква от нас да бъдем машини - напротив. Ние трябва да развиваме "меките си умения", за да се превърнем в по-добри човеци. 

  1. Комуникация

Комуникационните умения са критични във всички аспекти на живота в едно общество като нашето. Трябва да можеш да изразяваш идеите си и да проявяваш разбирателство към другите. Чрез вербална и невербална комуникация, проведена по правилния начин, ще бъдеш чут и разбран, а мнението ти ще бъде от значение. Затова и комуникативните умения са толкова важни.

Ние тренираме учениците си в тази насока  чрез практиката Assembly. Всяка сутрин децата споделят настроението си и очакванията си за деня едни с други. Успокояват се един друг, ако някой е тъжен. Смеят се заедно, ако някой е щастлив. 

Как да го постигнеш у дома

Преспокойно можеш да копираш нашите практики. Ние дори ще се радваме! Когато детето си се събуди сутрин, питай го как се чувства и защо. След като го изслушаш, сподели за твоите чувства и очаквания за деня. За твоето настроение. Защото споделянето и емпатията са едва от крайъгълните камъни на успешната комуникация. 

 

2. Критично мислене

Критичното мислене и вземането на решения са като приборите в кухнята: трябва да се поодържат остри, за да работят както трябва. Без значение дали си управител на международна компания или трябва да си напишеш домашната в първи клас, ти трябва да си спосбен да разбираш същината на проблемите, да мислиш критично и да намрираш решения. Защото нама завинаги да си в първи клас. И защото трябва да си готов за света извън училище - колкото по-рано, толкова по-добре. Затова развиването на критичното мислене и вземането на решения от най-ранна детска възраст са толкова важни.

Пример как ние в BSS развиваме тези умея е т.нар. "Golden time" правило. Това е награда за този, който е спазвал правилата в училище и който се е отличил в час. Най-добрият ученик в класа получва 30 минути от програмата за деня, в които той/тя самостоятелно решава с какво ще се занимават заедно с останалите. Това може да е всичко: от допълнителни уроци по математика, до гледане на кратък филм. Идеята е, че времето трябва да се запълни с някаква образователна дейност, а каква да е тя зависи от отличния се ученик. По този начин взелият решение трябва мисли критично относно кое би било от полза на целия клас, да се изправи пред всички и да обяви какво е решил.

Как да го постигнеш у дома

Повечето домакинства си имат свои вътрешни правила. Някои хора не ядат месо. Някои не гледат телевизия след 8ч. вечерта. Някои не ползват електронни устройства в събота и неделя. Без значение какви са правилата в твоето семейство, нашият принцип Golden time може безпрепятствен да се използва. Един от най-добрите подходи е, когато ти като родител дадеш пример. Ако поне единият родител е спазвал правилата, той или тя ще реши какво да прави цялото семейство през уикенда. Следващата седмица провай този подход с децата си. Помоли ги да помислят какво занимание би било полезно и приятно на цялото семейство. Нека децата сами вземат решение.

 

3. Работа в екип

Без значение дали участваш в безкрайно много групови проекти в офиса или имаш групова задача за домашно, да изграждаш екипните си умения е важно. Трябва да работиш ефективно с други, за да изпълните общата цел. Това е така, дори когато комуникацията не е очи в очи, както например с дистанционното обучение по време на пандемията от COVID-19. 

Един от начините, по които ние изграждаме тези ценности у учениците си са часовете по Лего. Там децата работят в малки екипи с идеята всеки екип да допринесе за сложен краен проект. Някои строят улици. Някои изграждат паркове. Някои избират кои животни ще пасат по ливадите от Лего. и всичко това постепенно води до изграздането на нещо голямо и цялостно - понякога дори цял град. 

Как да го постигнеш у дома

А защо не чрез Лего? Почти всяко дете е запленено от това датско чудо. Някои възрастни също не правят изключение. Докато не стъпиш върху някоя Лего тухличка. Ако искаш да избегнеш подобно преживяване, винаги можеш да наблегнеш на отборните спортове в семейна среда. Друг начин е споделянето на домашните задължения. Например ти  можеш да обереш праха от библиотеката, а детето ти може да пусне прахосмукачка след това. 

 

Както сам/а се убеди, всеки може да допринесе за развитието на "меките умения" у децата в домашна обстановка. Естествено, "твърдите умеия" не са никак за пренебрегване. Виж как в BSS ги развиваме у учениците си с помощта на Програмата на Кеймбридж за начално училище и тази за Основното такова.

Искаш детето ти  да се включи през лятото? Няма проблеми - научи повече за Лятното ни училище.

Show menu