Блог

Играй добре, докато учиш

24 Яну 2020
Знаете ли какво означава LEGO? Не? Значи е време за урок по датски! В Дания, родината на LEGO, името на компанията означава „играй добре“. То идва от комбинацията на думите leg (играй) и godt (добре). А как учим, докато играем добре? Нека видим в следващите няколко параграфа.

С широко отворени от изумление очи, детето ви отваря първия си комплект LEGO. В него обаче то не вижда тухлички за строене. Там има един цял нов свят, изпълнен с творчество и планирани последователни действия. Така детето не просто си играе. То е бог в собствената си вселена, в която с помощта на LEGO може да сътвори всичко. В Британско училище в София и в кампуса в Пловдив, ние виждаме нещата по подобен начин. Това е причината да изберем тази датска система и да я включим в програмата си, в часовете по дизайн и технологии.

Някои от вас, които в този момент четат историята ни, сигурно са инженери и/или архитекти. Като такива, сте отлично запознати с целия строителен процес. Първо се нуждаете от екип. След това планирате кое, как и къде ще се гради. Построявате сградата. После я представяте. В часовете ни по дизайн и технологии следваме същите принципи, а учениците работят в групи.

Както при нас възрастните, всеки екип си има предназначение. Едни се отдават на планиране. Колко часа ще ни трябват, за да завършим това, което строим? Как да разчетем инструкциите и да ги приложим оптимално? Време ли е вече за обяд?

Друг отбор е отдаден на творчески задачи. Там се разискват подобрения по стоковия дизайн на това, което се строи. Можем ли да го направим по-красиво? Как да се случи това?

След като стане ясно кое и как ще се случи, идва време за най-забавната част: самото строене. Там, пред погледа на преподавателя по LEGO Майк Дойл, се случва истинската магия: деца от цял свят заработват в екип и създават нещо заедно. Първо се започва с дребни елементи. Върху плоска повърхност поставяме няколко тухлички, така че да остане пространство в средата. После слагаме и няколко животни. А как стига трактора до там? По пътя, който също правим от LEGO. Вече имаме ферма. Въпросният път отива към града, който, естествено, също сме построили ние. А в града има улично осветление и светофари. Светлините им също са програмирани от учениците, за да добият знания, свързани с електричество и простите вериги с напрежение. В по-горните класове, учениците неусетно започват да работят все повече и повече с електрически вериги и програмиране, а часовете по дизайн и технологии постепенно се превръщат в такива по роботика.

Така в Британско училище в София и в кампуса в Пловдив не просто играем добре. Ние възпитаваме новите инженери, дизайнери и програмисти. Правим го в крак със съвременните тенденции и чрез модерни методи и технологии. Ние учим, докато играем добре.    

Show menu