Блог

Учене чрез проекти: развивне на приложими умения у децата

30 Сеп 2020

Да можеш да мислиш критично и да работиш с концепции - две от основните умения, които учениците в Британското училище в София научават. Тези умения също така са и предпоставки за ученето чрез развиване на проекти. За да добиеш какъвто и да било практически опит, трябва да можеш да идентифицираш даден проблем и да измислиш метод за разрешаването му. В BSS Пловдив това се случва посредством разработката на проекти от учениците. А как се случва това? Нека ти обясним!

Доминиращият днес модел на пасивно заучаване на факти и рецитирането им извън контекста е морално остарял в реалността на 21ви век. В настоящата динамична реалност на учениците са им нужни приложими умения, които успешно да ги подготвят за бъдещето. Много от въпросните умения се развиват чрез участието в и изпълнението на различни учебни проекти. Например:

  • Работа в екип
  • Разрешаване на проблеми
  • Качествено и количествено проучване
  • Спазване на срокове и управление на времето
  • Меки умения

Обикновено, един проект е кулминацията на една образователна тема.

Ако все още се чудиш какво би било това, ще ти обясним. Британската програма на BSS Пловдив е разделена на теми, а не на самостоятелни предмети. Така учениците получават холистичен поглед върху нещата, който им помага да разберат взаимодействието и връзката между отделните учебни дисциплини. И всичко това се случва посредством образователните теми на Кембридж. Готино, нали?

Накрая на всяка тема идва времето за проекти. Те могат да приемат всякаква форма: групови или индивидуални; в текст или чрез изкуства; дигитални или физически и т.н. и т.н. Тази свобода на изразяване е продиктувана от различните нагласи и личните интереси на различните ученици. Ние допълнително ги развиваме, като окуражаваме децата да доразвиват това, в което те са най-добри по време на изпълнението на проектите си.

Справяш се отлично с писането, но математиката не е твоето нещо? Чудесно! Няма да те задължим да докажеш тезата си с уравнения. Напиши мнението си и покажи какъв магьосник на думите си! А може би най-добрите ти приятели са четката и палитрата? Супер! Нарисувай ни какво си научил! Можеш дори да използваш програмиране и така да демонстрираш, че си разбрал образователната си тема и си научил нещо ново и полезно. Възможностите са безкрайни!

В повечето случаи, един проект се нуждае от представяне. Това доразвива калейдоскоп от умения като ораторство, комуникация, преговори и много други.

Така че, защо все още чакаш? Свържи се с приемен отдел и запаззи час за среща, за да обсъдим най-добрия начин, по който децата ти да изпитат предимствата на британската учебна програма!

Show menu