Блог

Колко е важно детето ми да има високи оценки в училище?

09 Мар 2022

Най-често срещаният отговор вероятно ще бъде „много е важно“. Но дали това действително е така? Дали високите оценки в училище действително са качествен метод за определяне на развитието на децата ни? Нека започнем с малко предистория.

Стандартизираното образование възниква по време на промишлената революция от необходимостта от елементарни знания, които да обезпечат работници за развиващата се промишленост. От тогава са минали векове, а образованието е секторът, който се променя и обновява най-бавно, на цикъл от 70 години. Закъснението в образованието означава, че децата, които започват училище днес, ще бъдат баби и дядовци, преди образователната система да се промени.

В наши дни учениците продължават да бъдат изпитвани със стандартизирани тестове, като в повечето образователни системи те са на основата на възпроизвеждане на информация.

Разминаването в знанията и уменията на децата ни

Тук идва време да си зададем и другия важен въпрос: каква е разликата между знания и умения. Неоспорим факт е, че в училище децата ни заучават огромно количество информация. А успехът им се измерва на базата на тяхната способност да възпроизведат тази информация. Само че, в повечето случаи децата така и не научават как да използват тези си знания в реалния живот, превръщайки ги в практически приложими умения.

Като родители, често подсъзнателно, търсим решение на този проблем, като записваме децата си на редица извънкласни занимания, като STEM, ментална аритметика и много други. По този начин, осъзнато или не, се стремим към всестранното развитие на децата си и се опитваме да наваксаме липсващите умения, като резултат от училищното образование.

Да вземем например часовете по науки. Ако един ученик знае, че топлият въздух е по-лек от студения, учителят гордо ще му пише шестица, доволен и от собствената си добре свършена работа и от ученика. А няма ли да е по-добре ученикът да знае как да използва това в живота? Да открие нови приложения на този физичен закон? Да бъде възпитан като откривател и мислител, с поглед, вперен в необятните възможности на бъдещето?

А часовете по икономика, които се преподават в някои от по-горните класове? Няма ли да е по-добре, децата ни да научат как да започнат собствен успешен бизнес, а не просто че „търсенето определя предлагането?

Парадоксът на оценяването

В случай че сте отговорили с „да“ на горните въпроси, вече разбирате, откъде идва и проблемът при оценяването. Чудесно би било децата ни да имат отлични оценки. Само че те не са гаранция за успех в живота. Заучаването и възпроизвеждането на информация не може само по себе си да подготви децата ни да се справят с палитрата от предизвикателства, които ги очакват, когато напуснат училище и се гмурнат в реалния живот. Високите оценки няма как автоматично да създадат успешни безнеси, да спечелят нобелови награди или да превърнат децата ни във високоплатени служители.

За всичко това е нужна коренна промяна в парадигмата на днешното образование и методът на оценяване. Децата ни трябва да бъдат оценявани на базата на начинът им на мислене. На базата на способността им да прилагат придобитите си умения на практика. На базата на цялостното им развитие като личности.

Малко са образователните системи в света, които предлагат точно това: цялостно личностно развитие, а не просто заучаване на информация. Една от тези системи е британският образователен модел. Той се изразява в стремеж към личностно усъвършенстване чрез холистично образование. Децата се обучават чрез мисловни модели, които ги подготвят за реалния живот: как да се справят с трудности в ежедневието, как да мислят критично, как да прилагат умения, а не да възпроизвеждат знания. И оценяването се случва точно по тези критерии.

Значението на оценките

След горните размишления, нека пак си зададем изначалния въпрос: колко е важно детето ми да има високи оценки в училище? Докато образователната система възприема за успех възпроизвеждането на стандартизирана информация, оценките на децата ни са и ще си останат без значение. Все пак всички искаме да възпитаме трезвомислещи и успели млади хора, а не такива, които са способни просто да повторят нещо, което са чули.

Живеем в динамичен и гъвкав свят, където ежедневието ни се променя непрестанно. Това означава, че и образованието на децата ни трябва да е гъвкаво и динамично. Да се променя непрестанно, за да отговаря на нуждите не на днешния ден а на утрешния. А оценките на децата ни дори не рефлектират настоящето. В повече случаи методите на оценяване дори са от миналото.

Личности като Ричард Брансън и Никола Тесла са били пословично слаби ученици, с много нисък успех, в резултат от учебните системи, от които са били част те. В нашият случай всъщност по-добрият въпрос, който трябва да си създадем е:

Кое е по-важно за детето ми: да се превърне в успешен човек или да има високи оценки в училище?

Show menu