Блог

Британска детска градина – да подготвим децата си за успех в международна среда

02 Ное 2021

Каква искаме да бъде ролята на детската градина в живота на детето ми?

Това е един от първите въпроси, които трябва да си зададем, когато избираме най-подходящата детска градина.

Някои от нас ще отговорят, че ролята на едно такова учебно заведение е определяща в развитието на подрастващите. И ще бъдат прави. Една качествена детска градина трябва да положи здрави основи, на които да се иградят детските личности от най-крехка възраст. Вече е отживелица разбирането, че децата трябва да учат само в училище. Това е един непрестанен процес, който колкото по-рано започне, толкова по-добре ще подготви децата ни за успешното бъдеще, което заслужават. В Пловдив това се случва в детската градина, която е част от Британско училище в София - кампус Пловдив (BSS Пловдив).

BSS Пловдив внедрява в процеса си на възпитание и обучение холистичен подход, съчетан с духовна грижа за възпитаниците на институцията. Така се обогатява цялостната личност на всяко дете, развиват се талантите му, учи се на самостоятелност, себеоценка, поемане на разумни рискове. А всички тези качества са директна предпоставка за едно бъдещо успешно развитие.

Често чуваме, че детето ни е научило или запомнило нещо. Това е прекрасно, но не е на-важното. Запомнянето и разбирането на факти само по себе си не трябва да е цел в детската градина. Децата ни трябва да могат да прилагат наученото на практика. Трябва да могат да анализират себе си, своите действия и тези на околните. Да вземат решения в динамични ситуации, съобразени с възрастта си. И на базата на собствената си критична преценка, да дават обратна връзка и сами да създават нови неща.

Британската детска градина се грижи и за физическото благоденствие на децата. Сплотената общност от млади и енергични учители създава сигурна и безопасна среда, близка до семейната. Само така децата ни ще се развиват успешно – когато се чувстват обичани, закриляни и сигурни. Когато имат доверие на учителите си и знаят че всяко едно от тях ще получи нужното разбиране и внимание, за да развие потенциала си на максимум.

Обучението преминава изцяло на английски език в международна среда, където чуждестранните ученици са 30% от всички деца. Британските дипломи и сертификати за завършен етап на обучение са международно признати, включително и в България.

Show menu