Блог

Ментална аритметика в Британското училище в София

10 Сеп 2020

Усилване на паметта. Развитие на речта. Задълбочаване на вниманието. Повечето от вас ще се гъгласят, че това са важни стъпки от процеса по превръщането на едно дете във възрастен. Затова, през академичната 2020/2021 ще се фокусираме върху развитието на тези и други умения у учениците в BSS. А по какъв начин ще се случи това? Представяме ви Ментална аритметика.

Какво е това и как се случва?

Най-просто казано, менталната аритметика ти помага да смяташ наум. Да, най-вероятно можете да сметнете 2 х 2 без да се замисляте. Може би дори можете да съберете 176 и 491. А можете ли за секунди да умножавате и делите милиони наум? В повечето случаи отговорът ще е „не“. Но учениците в Британското училище в София – кампус Пловдив ще отговорят с „да“.

Това се случва с помощта на специфично сметало, наречено абакус. В Китай му казват „суанпан“, а в Япония – „соробан“. В началото на обучението, децата използват абакус. В по-напреднал етап се преминава към математически карти. А след това се случва магията: учениците започват да смятат наум, като визуализират своя абакус в съзнанието си. Само си представете силата на въображението, която се изисква за подобно постижение!

След обучението, децата ще могат спокойно да се разделят с обикновения си калкулатор: те ще могат да събират, изваждат, умножават и делят всяко число. 

Как менталната аритметика развива ума на учениците?

Тази система е цялостен метод за развитието на мозъка. Тя подпомага синхрона на двете мозъчни полукълба и допринася за хармоничното развитие на интелектуални и креативни умения. Интелектуалните такива са бързо смятане, мощна визуална и сетивна памет и усилена концентрация. Към креативните спадат находчивост, шесто чувство и инновативни умения за решаване на проблеми.

Всъщност, менталната аритметика не е просто способността да изчисляваш големи суми. Шокиращо, нали? Математическите умения са просто начин за развитие на мозъка, което от своя страна пряко допринася за бъдещите успехи на децата.

Освен това, менталната аритметика води до:

  • По-добри оценки в училище
  • По-лесно учене на чужди езици
  • Самоувереност и самостоятелност
  • Пълната реализация на детския потенциал в бъдещите кариера или бизнес

След като научихме всичко това, дори ние самите бяхме удивени, че не сме въвели още по-рано този подход в програмата на BSS. Също така сме нетърпеливи да запознаем учениците си с него.  А вие като родители, ще видите резултатите още след първите няколко месеца.

 

Имате допълнителни въпроси относно менталната аритметика и ползите от нея? Свържете се с нас и ние ще ви обясним!

Show menu