Нашата учебна програма

Нашата учебна програма

Кои са характеристиките на Международната учебна програма за ранно развитие?

Международната учебна програма за ранно образование е иновативен подход, който  идентифицира и прилага най-добрите практики за обучение, съобразени с нуждите на личностното развитие на децата от 2 до 5 години и обобщени  в 5 умения за учене:

 • Независимост и взаимозависимост

 • Общуване

 • Задаване на въпроси

 • Здавословен начин на живот

 • Поддържане на добра физическа форма

Децата учат чрез игра и което е по-важно, чрез игра се научават как да учат. С всяко свое преживяване, те отварят нова врата към познанието. Те започват процеса на учене чрез изследване и завършват с изразяване на новите си разбирания. Този цикъл: „впечатли се, изследвай и се себеизрази“ се повтаря при разглеждането на всяка нова тема-загадка.

Международна учебна програма за ранно детско обучение

Всички цели, поставени на този етап на развитие, са основани на формирането на умения. Това обучение се извършва чрез достигането до концепцции за процеса и същността на дадени явления, като отделните знания не се делят на учебни предмети. Денят преминава в постигането на даден краен резултат чрез интересни приключения. За да постигнат желаната цел, децата трябва да се научат да общуват чрез числа, букви, танци или изкуства. Ето така, ние в BSS изграждаме новия, пъстър и вълнуващ живот в детската градина.

 

 

Ключови учебни предмети

 • Независимост и взаимозависимост
 • Общуване чрез говорене, слушане, четене и писане

 • Общуване чрез мерки, форми и числа
 • Изследване на заобикалящия ни свят

 • Изследване на хората

Допълнителни предмети към Международната програма за ранно детско обучение

 • Себеизразяване чрез експресивни изкуства и творчество

 • Поддържане на добра физическа форма

 • Здравословен начин на живот

Методи за оценяване в Международната програма за ранно детско обучение

Постигането на целите в ранното образование става чрез развитие на умения, като  качеството им се оценява чрез целенасочено наблюдаване на учебния процес.

Show menu