Холистично обучение

Холистично обучение

Нагласи за задълбочено мислене - Ключовете към успеха на BSS

В BSS, ние се ангажираме с личностното развитие на учениците ни, а нашите ценности и убеждения подчертават положителните взаимоотношения и се стремят да развиват всички важни умения, необходими за ученето през целия живот. 

След като съчетахме навиците на ума на Д-р Арт Коста и ценностната система от профила на учениците от Международния бакалауреат, ние достигнахме до заключението, че съществуват 10 ключови начина за положително въздействие върху заобикалящия ни свят, които назовахме: “Ключовете към успеха на BSS“.

 

Управление на импулсивните реакции

Отдели необходимото време за обмисляне на вариантите; мисли, преди да говориш или действаш; запази спокойствие, когато си стресиран или ядосан; бъди внимателен и любезен с другите; действай предпазливо.

 

Придобиване на умения за изграждане на взаимоотношения

Това означава да желаеш да работиш с другите, да приемаш с радост техния принос и гледна точка; да спазваш решенията, които работната група взема, дори и да не си напълно съгласен с тях; да желаеш да се учиш от другите в реципрочни ситуации.

 

Гъвкаво мислене

Развий способността си да променяш гледната си точка. Уважавай приноса на другите. Намирай алтернативни решения, преценявай различните варианти.

 

 

Мислене и общуване с яснота и прецизност

Стреми се да изясниш позицията си, когато говориш и пишеш; стреми се да бъдеш точен, когато пишеш и говориш; избягвай обобщенията, изкривяването, омаловажаването и изтриването на информация, когато говориш и пишеш.

 

Задаване на въпроси и излагане на проблеми

Ако се запитате: „Откъде знам, че това е вярно?“; ще развиете умението си да задавате въпроси, обмислете каква информация ви е необходима, изберете си стратегии за набавянето й; открийте кои точно препятствия се налага да разрешите.

 

Отговаряне с възхищение и благоговение

Почуствайте се запленени от красотата на света, силата на природата и безкрайността на вселената; уважавайте всичко, което поражда у вас преклонение и докосва сърцето ви; бъдете отворени както за малките, и за големите изненади, които вие и другите преживявате.

 

Постоянство

Не се отклонявайте от непосредствената си задача; не спирайте докато не я завършите; максимално се съсредоточете.

 

 

Поемане на разумни рискове

Желаете да опитате нещо ново и различно; заемете се само с безопасни и разумни нови неща; отърсете се от страха, че ще допуснете грешки; съберете достатъчно смелост; не позволявайте  тези чувства да ви възпрат.

 

Слушане с разбиране и емпатия

Обръщайте внимание на другите -  не пренебрегвайте техните мисли, чувства и идеи; опитайте се да се поставите на тяхно място; кажете на другите, че разбирате това, което искат да изразят; отдалечете се от собствените си мисли, за да уважите чувствата и гледната точка на останалите.

 

Стремете се към точност

Проверявайте за допуснати грешки; мерете поне два пъти – преди да режете; развивайте стремежа си към точност; достоверност; майсторство на изказа.

 

 

Креативност, въображение и иновация

Как да генерираме нови и новаторски идеи; как да постигнем свобода на изказа; как да сме  оригинални.

 

 

Мислене за мисленето (себепознание)

Стреми се да осъзнаваш собсвените си мисли, чувства, намерения и действия; да осъзнаваш факта, че това, което правиш и казваш, засяга и другите; стреми се да осъзнаеш влиянието на изборите, които правиш – както върху теб самия, така и върху другите.

 

Приеми с готовност непрекъснатото учене

Бъди отворен за нови преживявания, от които да се поучиш; бъди достатъчно горд и смирен, за да признаеш, че нещо не знаеш; приеми с удоволствие всяка нова информация на всякаква тема.

 

Събиране на информация с всички сетива

Спри, за да видиш това, което аз виждам; слушай, това, което аз чувам; забележи какво помирисвам; вкуси от това, което ям; почувствай това, което аз докосвам.

 

Прилагане на вече усвоени знания в нови ситуации

Използвайте наученото; не забравяйте предишните си знания и умения; приложете знанията си в ситуация, различна от тази, в която сте ги придобили.

 

Развитието на духовни, морални, социални и културни умения у учениците

Всички „британски училища извън пределите на Великобритания“ се инспектират редовно от британското Министерсво на образованието, за да се контролира спазването на определени стандарти. Един от тях е наличието и развиването на духовни, морални, социални и културни умения и разбирания у учениците.

По време на последната инспекция, BSS доказа, че: „С преминаването си от клас в клас, учениците успяват да развивят своето разбиране за света, за най- важните си отговорности към него и обществото, чрез специално вградени в учебния материал теми и модели на мислене и поведение, които отговарят на изискването на Англия за личностното - емоционално социално, развитие на ученика, както и за неговата/нейната здравна и икономическа информираност;  уроците по PSHE, програмата за ефективна работа с младите хора, тематичните срещи и извънкласни дейности също значително допринасят за постигнатите високи резултати“.

Училището активно проповядва толерантност и респект към различията между хората. Това е в основата и на нашата етика. Обратната връзка с родителите и дискутирането на чувствителни теми  с тях, като цяло, допринесе за благоприятните резултати от възприетия от нас подход. Основополагащите британски ценности са не само загатнати, но и ясно декларирани, в нашата политика. Учениците са добре информирани за отговорностите си като граждани не само на своите държави, но и на света, чрез темите, които изучават.

Show menu