Изисквания за прием

Изисквания за прием

Детска градина:

  1. Попълнен Формуляр за кандидатстване онлайн
  2. Копие от акт за раждане и паспорт на детето
  3. Копиe от личнa картa на родител

Необходими медицински документи за постъпване в детска градина към Британско училище в София (2 – 5 год.)

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
  2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина
  3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина
  4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
  5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни
  6. Данни за личния лекар.

За допълнителна информация, моля, свържете се с Приемния отдел на тел. 0889 910 910 или на имейл: office@bsplovdiv.bg

Show menu