Преподаване и обучение в детската градина

Преподаване и обучение в детската градина

Centred Learning

Друг подход, който се използва широко в детската градина и началното училище, е централизираното обучение. По своята същност това дава възможност на учебната среда удобно да побира няколко дейности едновременно.

По този начин нашите ученици могат да извършват множество дейности, като подкрепят и предизвикват ученика с различни способности и интереси, като дори обхващат материали от различни предмети. В тази среда на нашите ученици е много по-лесно да създадат междукултурна връзка, да дефинират понятия и да обобщят знанията си.

Jolly Phonics

Jolly Phonics учи децата да четат и пишат, използвайки синтетични звуци, което е широко признато като най-ефективния начин да се научат да четат и пишат на английски. Огромният напредък на учениците е отбелязан в множество проучвания, резултатите от които доведоха до това фонетиката да стане централна в учебната програма на Обединеното кралство.

Тази цялостна програма, базирана на доказания, забавен и мултисензорен синтетичен метод на звука, подтиква децата да четат и пишат от най-ранна възраст. Това означава, че ние учим звуци на букви, вместо азбуката. За декодиране на английския език са налични 42 звукови блокове, които децата използват, въоръжени с правилните инструменти. Когато четат дума, те разпознават буквите и смесват заедно съответните звуци; когато пишат дума, те идентифицират звуците и записват съответните букви. Тези умения се наричат смесване и сегментиране.

TBL (Стратегии за мислене) в детската градина

Ние от BSS, като училище за мислене, вярваме, че това, което остава завинаги търсено, е умението да мислим критично и креативно. Да можем да преценяваме достоверността на информацията, да избираме разумно и да прогнозираме точно са само няколко от стратегиите за мислне, които нашите ученици овладяват под ръководството на обучени учители, треньори и ментори.

Започваме да работим върху тези умения от 3-годишна възраст, когато учениците се запознават с разработването на „мислещи карти“ или стъпки, които следват, когато са предизвикани от нова ситуация.

Най-малките използват много снимки и опростени карти за мислене, за да развият основните умения.

По този начин те се научават как да:

  • намират частите на цялото;
  • правят обосновани предвиждания;
  • сравняват и съпоставят;
  • и как да класифицират обектите.

По-късно те ще започнат да развиват по-сложните критични и творчески умения.

Визуални инструменти за мислене

Британското училище в София е дом за ума, където условията в клас подкрепят развитието на мисленето и помагат на учениците да станат квалифицирани, независими и самореализиращи се. Нашата абсолютна вяра е, че всички учащи се имат вродени способности да мислят по различни начини.

Картите на мислене са визуален език или набор от инструменти от осем карти на мисловни процеси, разработени от д-р Дейвид Хайърле. Те се фокусират върху развитието на осемте основни познавателни процеси и се представят на учениците като инструменти за четене и писане, специфично предназначени за научаването на специфично съдържание и интердисциплинарни изследвания. С течение на времето учениците се научават да използват множество карти заедно и стават по-свободни да избират кои мисловни процеси отговарят на непосредствения контекст на обучението.

CBL (Обучение на основата на концепции) в детската градина

Знаейки, че всичко е възможно, съдържанието се променя, но концепциите остават същите. За да подготвим нашите ученици да бъдат успешни в бъдещите си начинания, BSS се обърна към Лин Ериксон, която въведе концептуално обучение.

В детската градина учениците се наслаждават на междукултурна среда, която надхвърля предмети, време и пространство. Учениците постигат целите си, като изучават понятия като „проучване“ и „пирати“, за да развият планираните умения за годината.

Show menu