Структура на BSS

Вашето дете ще обикне нашето международно училище!

BSS е частно училище, което към момента покрива курса на обучение от яслена възраст до 12-и клас. Кампусът в Пловдив за момента покрива курса на обучение от ясла до 4-и клас.

Курсът на обучение включва:

Детска градина
Продължителност 4 години

Ясла – 2-годишни деца

Първа група детска градина - 3-годишни деца

Втора група детска градина - 4-годишни деца

Предучилищна група - 5-годишни деца

Начално училище
Продължителност 6 години
Класове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на два етапа:

Етап 1 – продължителност 2 години

Първи клас - 6-годишни деца

Втори клас - 7-годишни деца

Етап 2 – продължителност 4 години

Трети клас - 8-годишни деца

Четвърти клас - 9-годишни деца

Пети клас - 10-годишни деца

Шести клас - 11-годишни деца

Lower Secondary
Продължителност 2 години

Седми клас - 12-годишни ученици

Осми клас - 13-годишни ученици

Гимназия – IGCSE
Продължителност 2 години

Девети клас (IGCSE 1) - 14-годишни ученици

Десети клас (IGCSE 2) - 15-годишни ученици

Колеж - IB DP или IB CP
Продължителност 2 години

Единадесети клас (IB 1) - 16-годишни ученици

Дванадесети клас (IB 2) - 17-годишни ученици

(1) Началното образование се завършва в 6-ти клас, след успешно полагане на външен изпит към изпитния борд на Кеймбридж (Cambridge International Examination Board): Cambridge Primary Checkpoint.

(2) Долен етап на средно образование се завършва на 8-ми клас след успешно положен външен изпит към изпитния борд на Кеймбридж (Cambridge International Examination Board): Cambridge Lower Secondary  Checkpoint.

(3) Гимназия се завършва в 10-и клас след успешно положени външни изпити към изпитния борд на Кеймбридж (Cambridge International Examination Board): Cambridge IGCSE.

(4) Колеж се завършва в 12-и клас след успешно външно оценяване по програмите IB Diploma Programme and IB Career-related Programme.

Show menu