Подходи за преподаване на STEM

Какво е STEM?

STEM е абревиатура за наука, технологии, инженерство и математика. Обучението по STEM насърчава учениците да мислят извън рамките. В BSS вярваме, че най-важните открития често се случват, когато различните предмети се припокриват и развиват уменията, които според нас биха помогнали за създаването на успешни граждани на 21-ви век – които да притежават адаптивност, креативно и критично мислене и да умеят да общуват. Възможностите на утрешния ден може би все още не са реализирани. Науката и технологиите продължават да се движат бързо и искаме да развием уменията, от които детето Ви има нужда, за да успее през 21-ви век.

STEM в BSS

Обикновено науката и технологиите се преподават отделно. В BSS учениците се насърчават да правят връзки между различните предмети и да използват преносимите умения, които откриват.

Наука:

 • Преподава се в рамките на International Primary Years curriculum до 4-ти клас
 • Преподава се като предмет от 5-и до 8-ми клас.
 • От 9-и клас учениците имат възможност да учат химия, физика или биология, както и Environmental Management (EM)(IGCSE) and Environmental Systems and Societies (ESS)(IBDP)
 • Използват лаборатория за практически експерименти.
 • The use of technology overlaps here as the pupils use this in their research and presentations.

Технологии:

 • BSS е първото дигитално училище в България, което използва iPad-и в обучението.
 • Имаме специализиран кабинет по ICT.
 • Чрез технологиите учениците успяват да използват дигитални устройства по информиран и ефективен начин.
 • Още от 1-ви клас учениците имат часове по компютърни технологии.
 • В 9-и клас учениците полагат изпити по ICT като част от IGCSE
 • В 11-и клас учениците полагат изпит по ITGS (Information Technology in a Global Society)
 • Технологиите се разглеждат като допълнение и усъвършенстване на ученето

Инженерство:

 • Придобитите по математика и наука умения могат да се трансформират и използват в тази сфера.
 • Предлагаме забавни, ангажиращи и практични възможности за изследване и преживяване на тази част от STEM.
 • Учениците от 1-ви до 4-ти клас работят с образователно лего като част от програмата по дизайн и технологии
 • Учениците от 5-и до 8-и клас изучават роботика (като дори програмират и работят с iPad-и)

Математика:

 • Основен предмет в училището, който се използва във всички области на STEM.

Чрез интегрирането на тези елементи учениците могат да правят интердисциплинарни връзки, да предават знания и да бъдат иновативни в своето мислене.

Show menu