Подкрепа в ученето

Вдъхновяваме детето Ви да постигне повече, отколкото си е представяло

За нас в BSS е изключително важно всички наши ученици да имат достъп до нашата учебна програма и да постигнат най-висок напредък. Успяваме да го постигнем чрез:

 • Посрещане на индивидуалните нужди на нашите ученици чрез внимателна оценка на нивото на всеки един от тях;
 • Непрекъснато професионално развитие за нашите учители, за които осигуряваме професионално усъвършенстване на високо ниво;
 • Стремим се всички наши ученици да се чувстват в безопасност в нашата мултикултурна среда, в която се обръща внимание на талантите и успехите на всяко дете;
 • Осигуряваме допълнителни часове по английски език за нашите нови ученици, чието ниво по английски език не е задоволително за учебния процес;
 • Допълнителни часове по езици  (майчин или чужд), математика или природни науки също може да бъдат предложени (*уточняват се допълнително);
 • Училищен психолог, който подпомага учениците във всяко ново предизвикателство;
 • Университетско и кариерно консултиране.

Допълнителни уроци

 • Специализирани програми за персонал за ученици със специални образователни потребности

 • Подкрепа за обучение, която се състои във:
 • EAL (English as Additional Language) - Допълнителни часове по английски език, предлагани от училището;
 • Допълнителни часове по език (майчин или чужд), като предлаганите от BSS езици са: испански, френски и немски език.
 • Допълнителни часове по математика;
 • Допълнителни часове по природни науки.
Show menu