Учебна програма

Учебна програма с международно признание

The International Early Years Curriculum (IEYC)
Академична програма за ранно развитие, въведена през 2016. Включва всички аспекти на ранното училищно образование, учебните цели и етапите на развитие на децата от 2 до 5 години. IEYC е изградена върху 8 принципа на възприятие на учебния материал на тази възраст. Използва се в 140 детски градини и центрове за ранно образование в 47 държави в целия свят.

Cambridge Primary Programme (CPP)
Тази учебна програма е предназначена за ученици на възраст от 5 до 11 години и предоставя на училищата академична програма на световно ниво, за да развият своите умения и познания по английски език, математика и прриродни науки. 
Програмата подпомага учителите да оценяват напредъка на децата с два вида оценяване: Cambridge Primary Progression Tests and Cambridge Primary Checkpoint

Cambridge Lower Secondary Programme (CLSP)
Това е програма за ученици на 12-13 години. Cambridge Lower Secondary развива знания и умения по английски език, математика и природни науки през първите две години на гимназиалното образование.
Cambridge Lower Secondary дава отлична подготовка за следващото академично ниво - Cambridge Upper Secondary и други академични програми. Тестовете Cambridge Lower Secondary Checkpoint проверяват готовността на учениците за следващото академично ниво.

Cambridge Upper Secondary Programme (CUSP)
Cambridge IGCSE е най-популярната в света квалификация за ученици на възраст от 14 до 16 години. Признава се от водещи университети и работодатели по целия свят и е паспорт, който удостоверява високо ниво на напредък и успеваемост на всеки един ученик. Програмата е разработена преди 30 години и на нея се доверяват училища по целия свят.
Cambridge IGCSE предлага гъвкав учебен план, в кйото може да се направи избор измежду 70 предмети във всякакви комбинации, включително 30 езика.

The International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)
Дипломната програма на Международния бакалауреат е представена през 1969 г. за ученици на възраст от 16 до 19 години. Тя е предизвикателна, но добре балансирана академична програма, която завършва с полагане на изпити и успешно подготвя учениците за университет или за кариера след това. 

The International Baccalaureate Career-related Programme (IB CP)
Програмата за кариерно развитие на Международния бакалауреат е представена през 2012 г. и представлява иновативна образователна програма за ученици от 16 до 19 години. Програмата цели изграждането на отлична академична основа, която да подпомогне следващия етап от обучението или специализацията, като им осигури успешен старт в кариерата. 

Защо BSS избра цикъла програми на Cambridge International:

 • Cambridge International Examinations е най-голямата образователна институция, която разработва програми за обучение на деца от 5 до 19 години.
 • Повече от 10 000 училища в повече от 160 държави са част от общността на Кеймбридж училищата. 
 • Изпитният борд към университета в Кеймбридж е най-престижният изпитен борд в света с най-добрата международна репутация.
 • Всяка програма е отлична подготовка за следващото ниво.
 • Тестовете проследяват прогреса в развитието на способностите на  детето по време на целия образователен процес.
 • Всяко дете получава сертификат за академични постижения в края на всяко ниво.
 • Учебният план включва и възможността да се избере изучаване на английски език като втори език. 
 • Cambridge Primary идентифицират силните и слабите страни на ученика и спомагат за персонализиране на неговото обучение и развитие. Те подготвят и плавния му преход  към следващото ниво – Cambridge Lower Secondary, както и към следващите нива.
 • Учебната програма Cambridge Lower Secondary е съобразена като съдържание, с различията в културата на отделните националности и е подходяща за внедряване в международни училища. Тя предлага високо качество на обучение, оценяване и учебни ресурси, за подготовка, както в национална, така и в международна среда.  
 • Cambridge Lower Secondary е съчетание от първокласна академична програма, интегрирано оценяване и  висококачествена подкрепа  за учителите.
 • Те подпомагат училищата в изработването на учебна програма, съобразена със специфичните нужди на отделните ученици. В основата на разработката им са най-важните академични предмети, което улеснява последователното добавяне на широта на възгледите и увеличаване на броя на различните гледни точки при изучаване на новите междупредметни връзки. Стимулирането на учениците да работят едновременно върху няколко учебни предмета и да осъзнаят взаимовръзките им е  от ключово значение за този подход.
 • Cambridge IGCSE предлага на училищата гъвкава и стимулираща програма, подрепена с отлични ресурси и обучение.
 • Cambridge IGCSE помага на учениците да се самоусъвършенстват чрез развитие на творческото им мислене, критичното мислене и решаването на проблеми. Тя е перфектният катализатор за преминаване към по-високо ниво на обучение.
 • Много училища по света са се ангажирали с разработването Cambridge IGCSE. Академичните програми са едновременно интернационално насочени, но и локално обвързани. Съдържанието е съобразено със специфичните разбирания на учениците за интернационално общуване, като  се избягват предпочитанията към една или друга култура.
 • Цикълът от четири образователни програми на Кеймбридж гарантира успеха на учениците. Всички учебни програми са предизвикателни и се стремят да покажат напредъка на учениците и постепенното усвояване на академичния материал.
Show menu